Projectes personals. Fotografiar i explicar històries en imatges. Parlar del que es vol i com es vol. Produïts amb l’únic límit de temps que decideix l’autor.
I, si parlem en blanc i negre, sempre en pel·lícula.