L’aigua com espai lúdic i el desig de volar, sentir la ingravidesa.