logo

PROJECTES

730_200941_035_B_PProjectes personals. Fotografiar i explicar històries en imatges. Parlar del que es vol i com es vol. Produïts amb l’únic límit de temps que decideix l’autor.
I, si parlem en blanc i negre, sempre en pel·lícula.

(clicar en els submenús per accedir als projectes)